hr | en |

7. FIFES FILMSKI FESTIVAL SMIJEHA, 12.TRAVNJA 2019. g.

KINO TUŠKANAC

Prijavite svoj film

Rok za prijave filmova je do 10. siječnja 2019. godine.

FIFES JUNIOR

Prijavite jednostavno svoj film na FIFES Junior putem web forme. Preporučamo ovaj način prijave!!!

PRIJAVNICA ZA 7.

FIFES SENIOR

Prijavite jednostavno svoj film na FIFES Senior putem web forme. Preporučamo ovaj način prijave!!!

PRIJAVNICA ZA 7.
 • Prijavljivanje je potpuno besplatno za sve učesnike Fifes festivala
 • Film treba poslati u što boljoj kvaliteti
 • Na email festivala treba poslati 2 fotografije iz filma i ispunjenu prijavnicu
 • Ako je film s engleskog govornog područja, potreban je tekst dijaloga u .doc formatu.
 • Svaki samostalni autor ili udruga može prijaviti najviše 3 filma
 • Za svaki film je potrebno ispuniti jednu prijavnicu
 • Sve filmove jednog samostalnog autora ili udruge je moguće staviti na jedan zajednički medij
 • Ako se radi o filmu koji nije na hrvatskom, potreban je titl na engleskom jeziku.

Ostali načini prijave vašeg filma?

 • elektroničkom poštom

  webprijavnicom ili emailom ispunjena prijavnica u .doc formatu i skenirana s potpisom u .jpg ili pdf formatu, a film poslan preko www.wetransfer.com ili sličnim putem
  Prijavnice preuzmite ovdje:
  Prijavnica za FIFES Junior
  Prijavnica za FIFES Senior

FIFES SENIOR

Za 7. FIFES
Jablanovečka 37
10000 Zagreb
Email za prijavu je: senior@fifes.eu

FIFES JUNIOR

Za 7. FIFES
Andrije Majdaka 11
10296 Luka
Email za prijavu je: junior@fifes.eu