hr | en |

Pravilnik Fifes festivala!

Filmski festival smijeha (skraćeni naziv: FIFES) je međunarodni filmski festival amaterskih filmova komičnog (smiješnog) sadržaja.

Opće postavke

Održava se svake godine.

Mjesto i vrijeme održavanja festivala objavljuje se na službenoj stranici festivala www.fifes.eu zajedno sa objavom za otvaranje prijava filmova na festival. Namjera festivala je poticanje i promoviranje ljudske vedrine, radosti i smijeha, kao važnom čimbeniku stanja ljudskog duha. Na ovaj način festival promovira jednu od ljudskih kvaliteta, koja je u ovo doba užurbanosti i težine življenja vrlo važna, no često zanemarivana. Isto tako će razni autori predstaviti publici svoje kreativno stvaralaštvo, te u vedrom ozračju družiti se sa svojim kolegama i svojim doprinosom pozitivno utjecati na razvoj filmske proizvodnje i kulture u Hrvatskoj.

FIFES se sastoji od dva združena festivala: FIFES JUNIOR i FIFES SENIOR
TERMINI prijava i održavanja FIFES 2019
FIFES 2019 se održava 12.4.2019.g.
Prijava filmova se mogu slati od 15.11.2018. do 10.01.2019.g.

FIFES JUNIOR

ČLANAK I : Organizator festivala t

Organizator FIFES JUNIOR je Udruga FOTO FILM VIDEO AMATERI LUKE (skraćeno:FFVAL) sa sjedištem Andrije Majdaka 11, Luka; OIB: 79325686156; WEB: www.ffval.hr

Organizator FIFES JUNIOR je Udruga FOTO FILM VIDEO AMATERI LUKE (skraćeno:FFVAL) sa sjedištem Andrije Majdaka 11, Luka; OIB: 79325686156; WEB: www.ffval.hr

ČLANAK II : Kategorije t

FIFES će filmove predstaviti u 2 natjecateljske skupine:

1) Autori do 12g.*
2) Autori od 13g. do 18g.*

*Starost autora u vrijeme nastanka filma

FIFES će filmove predstaviti u 2 natjecateljske skupine:

1) Autori do 12g.*
2) Autori od 13g. do 18g.*

*Starost autora u vrijeme nastanka filma

ČLANAK III : Žanrovi filma: t

a) Animirani
b) Dokumentarni
c) Igrani
d) ostalo

a) Animirani
b) Dokumentarni
c) Igrani
d) ostalo

ČLANAK IV : Propozicije filma t

a) Film ne smije biti stariji od 3 godine
b) Trajanje filma ne smije biti duže od 15 minuta
c) Da film nije bio prijavljivan do sada na FIFES
d) Filmovi koji promiču rasizam, bilo koje druge oblike netrpeljivosti ili pornografiju ne ulaze u festivalsku selekciju

a) Film ne smije biti stariji od 3 godine
b) Trajanje filma ne smije biti duže od 15 minuta
c) Da film nije bio prijavljivan do sada na FIFES
d) Filmovi koji promiču rasizam, bilo koje druge oblike netrpeljivosti ili pornografiju ne ulaze u festivalsku selekciju

ČLANAK V : Prijava i njeni uvjeti t

Svaki samostalni autor ili udruga može prijaviti najviše 3 filma.
Natječaj za prijavu filmova se otvara 5 mjeseci prije održavanja festivala i traje 1 mjesec.
Prijavljivanje je besplatno
Film se može prijaviti na dva načina:
a) elektroničkom poštom (emailom ispunjena prijavnica u .doc formatu, a film poslan preko www.wetransfer.com ili sličnim putem). E-mail za prijavu je junior@fifes.eu
b) običnom poštom uz potpuno ispunjenu prijavnicu treba poslati na trošak pošiljatelja i filmove snimljene u HDV ili DVD video formatu. Adresa za slanje filmova: Andrije Majdaka 11, 10296 Luka, Hrvatska

Na email festivala junior@fifes.eu treba poslati i 3 fotografije iz filma i ispunjenu prijavnicu koju možete preuzeti ovdje www.fifes.eu/prijavnica. Sve filmove jednog samostalnog autora ili udruge je moguće staviti na jedan zajednički medij. Za svaki film je potrebno ispuniti jednu prijavnicu.
Ako se radi o filmu koji nije na hrvatskom, potreban je titl na engleskom jeziku.

Svaki samostalni autor ili udruga može prijaviti najviše 3 filma.
Natječaj za prijavu filmova se otvara 5 mjeseci prije održavanja festivala i traje 1 mjesec.
Prijavljivanje je besplatno
Film se može prijaviti na dva načina:
a) elektroničkom poštom (emailom ispunjena prijavnica u .doc formatu, a film poslan preko www.wetransfer.com ili sličnim putem). E-mail za prijavu je junior@fifes.eu
b) običnom poštom uz potpuno ispunjenu prijavnicu treba poslati na trošak pošiljatelja i filmove snimljene u HDV ili DVD video formatu. Adresa za slanje filmova: Andrije Majdaka 11, 10296 Luka, Hrvatska

Na email festivala junior@fifes.eu treba poslati i 3 fotografije iz filma i ispunjenu prijavnicu koju možete preuzeti ovdje www.fifes.eu/prijavnica. Sve filmove jednog samostalnog autora ili udruge je moguće staviti na jedan zajednički medij. Za svaki film je potrebno ispuniti jednu prijavnicu.
Ako se radi o filmu koji nije na hrvatskom, potreban je titl na engleskom jeziku.

ČLANAK VI : Selekcija t

Izbor filmova koji ulaze u konkurenciju za nagrade vrši stručni tim Organizatora
Organizatori festivala će na web stranici FESTIVALA početkom ožujka objaviti filmove koji su ušli u konkurenciju.

Izbor filmova koji ulaze u konkurenciju za nagrade vrši stručni tim Organizatora
Organizatori festivala će na web stranici FESTIVALA početkom ožujka objaviti filmove koji su ušli u konkurenciju.

ČLANAK VII : Žiri i nagrade t

a) Stručni žiri – sastoji se od 3 člana, dodjeljuje po 3 nagrade u svakoj kategoriji
b) Dječji žiri – sastoji se od 5 članova, dodjeljuje po 1 nagradu dječjeg žirija u svakoj kategoriji.
c) Jedna vrijednosna nagrada Organizatora u svakoj kategoriji

a) Stručni žiri – sastoji se od 3 člana, dodjeljuje po 3 nagrade u svakoj kategoriji
b) Dječji žiri – sastoji se od 5 članova, dodjeljuje po 1 nagradu dječjeg žirija u svakoj kategoriji.
c) Jedna vrijednosna nagrada Organizatora u svakoj kategoriji

ČLANAK VIII : Nagrade t

Nagrade su statue sa logom FIFES-a i diploma

Nagrade su statue sa logom FIFES-a i diploma

ČLANAK IX : Press materijal i pošiljke t

Potpisom na prijavnici, samostalni autor, voditelj ili udruga koja je predala film, ovlašćuje festival za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu festivala te korištenje materijala u pisanim medijima i na TV-u (najviše do 3 min. filma) za promociju festivala u medijima. Filmovi na DVD medijima se ne vraćaju autorima te ostaju u arhivi festivala. Selekcijska komisija festivala zadržava pravo odbijanja kopija loše tehničke kvalitete koje time mogu prouzročiti eventualne probleme tijekom projekcije.

Potpisom na prijavnici, samostalni autor, voditelj ili udruga koja je predala film, ovlašćuje festival za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu festivala te korištenje materijala u pisanim medijima i na TV-u (najviše do 3 min. filma) za promociju festivala u medijima. Filmovi na DVD medijima se ne vraćaju autorima te ostaju u arhivi festivala. Selekcijska komisija festivala zadržava pravo odbijanja kopija loše tehničke kvalitete koje time mogu prouzročiti eventualne probleme tijekom projekcije.

ČLANAK X: Troškovi smještaja i puta t

Troškove smještaja i puta snose sami sudionici festivala.

Troškove smještaja i puta snose sami sudionici festivala.

ČLANAK XI: miniFIFES i FIFES na rame t

Filmovi čiji su autori suglasni, biti će prikazivani na području Republike Hrvatske na manifestacijama miniFIFES i FIFES na rame, prema izboru organizatora i selekcijske komisije.

Filmovi čiji su autori suglasni, biti će prikazivani na području Republike Hrvatske na manifestacijama miniFIFES i FIFES na rame, prema izboru organizatora i selekcijske komisije.

ČLANAK XII: Završne odredbe t

Navedeni Pravilnik je napisan na Hrvatskom i Engleskom jeziku. U slučaju nejasnoća pri interpretaciji teksta, hrvatska verzija se uzima kao polazište. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrat će izravno organizatori festivala u skladu s opće utvrđenim Pravilnikom. Svi sudionici festivala prihvaćaju ovaj Pravilnik. U slučaju tužbi, za sva pitanja vezana uz festival, nadležan je isključivo nadležni sud u Zagrebu

Navedeni Pravilnik je napisan na Hrvatskom i Engleskom jeziku. U slučaju nejasnoća pri interpretaciji teksta, hrvatska verzija se uzima kao polazište. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrat će izravno organizatori festivala u skladu s opće utvrđenim Pravilnikom. Svi sudionici festivala prihvaćaju ovaj Pravilnik. U slučaju tužbi, za sva pitanja vezana uz festival, nadležan je isključivo nadležni sud u Zagrebu

FIFES SENIOR

ČLANAK I : Organizator festivala t

Organizator FIFES SENIOR je Udruga MISTIČNA BIĆA sa sjedištem Jablanovečka 37, Zagreb; OIB: 10613218926; WEB: www.fifes.eu

Organizator FIFES SENIOR je Udruga MISTIČNA BIĆA sa sjedištem Jablanovečka 37, Zagreb; OIB: 10613218926; WEB: www.fifes.eu

ČLANAK II : Kategorije t

FIFES će filmove predstaviti u 2 natjecateljske skupine:

a) Domaći autori iznad 18. g.
b) Strani autori iznad 18 g.

FIFES će filmove predstaviti u 2 natjecateljske skupine:

a) Domaći autori iznad 18. g.
b) Strani autori iznad 18 g.

ČLANAK III : Žanrovi filma t

a) Animirani
b) Dokumentarni
c) Igrani
d) ostalo

a) Animirani
b) Dokumentarni
c) Igrani
d) ostalo

ČLANAK IV : Propozicije filma t

a) Film ne smije biti stariji od 3 godine
b) Trajanje filma ne smije biti duže od 15 minuta
c) Da film nije bio prijavljivan do sada na FIFES
d) Filmovi koji promiču rasizam, bilo koje druge oblike netrpeljivosti ili pornografiju ne ulaze u festivalsku selekciju

a) Film ne smije biti stariji od 3 godine
b) Trajanje filma ne smije biti duže od 15 minuta
c) Da film nije bio prijavljivan do sada na FIFES
d) Filmovi koji promiču rasizam, bilo koje druge oblike netrpeljivosti ili pornografiju ne ulaze u festivalsku selekciju

ČLANAK V : Prijava i njeni uvjeti t

Svaki samostalni autor ili udruga može prijaviti najviše 3 filma.
Natječaj za prijavu filmova se otvara 5 mjeseci prije održavanja festivala i traje 1 mjesec.
Prijavljivanje je besplatno
Film se može prijaviti na dva načina:
a) elektroničkom poštom (emailom ispunjena prijavnica u .doc formatu, a film poslan preko www.wetransfer.com ili sličnim putem). E-mail za prijavu je senior@fifes.eu
b) običnom poštom uz potpuno ispunjenu prijavnicu treba poslati na trošak pošiljatelja i filmove snimljene u HDV ili DVD video formatu. Adresa za slanje filmova: Udruga Mistična bića, za FIFES, Jablanovečka 37, Zagreb

Na email festivala senior@fifes.eu treba poslati i 3 fotografije iz filma i ispunjenu prijavnicu koju možete preuzeti ovdje www.fifes.eu/prijavnica. Sve filmove jednog samostalnog autora ili udruge je moguće staviti na jedan zajednički medij. Za svaki film je potrebno ispuniti jednu prijavnicu.
Ako se radi o filmu koji nije na hrvatskom, potreban je titl na engleskom jeziku.

Svaki samostalni autor ili udruga može prijaviti najviše 3 filma.
Natječaj za prijavu filmova se otvara 5 mjeseci prije održavanja festivala i traje 1 mjesec.
Prijavljivanje je besplatno
Film se može prijaviti na dva načina:
a) elektroničkom poštom (emailom ispunjena prijavnica u .doc formatu, a film poslan preko www.wetransfer.com ili sličnim putem). E-mail za prijavu je senior@fifes.eu
b) običnom poštom uz potpuno ispunjenu prijavnicu treba poslati na trošak pošiljatelja i filmove snimljene u HDV ili DVD video formatu. Adresa za slanje filmova: Udruga Mistična bića, za FIFES, Jablanovečka 37, Zagreb

Na email festivala senior@fifes.eu treba poslati i 3 fotografije iz filma i ispunjenu prijavnicu koju možete preuzeti ovdje www.fifes.eu/prijavnica. Sve filmove jednog samostalnog autora ili udruge je moguće staviti na jedan zajednički medij. Za svaki film je potrebno ispuniti jednu prijavnicu.
Ako se radi o filmu koji nije na hrvatskom, potreban je titl na engleskom jeziku.

ČLANAK VI : Selekcija t

Izbor filmova koji ulaze u konkurenciju za nagrade vrši stručni tim Organizatora
Organizatori festivala će na web stranici FESTIVALA početkom ožujka objaviti filmove koji su ušli u konkurenciju.

Izbor filmova koji ulaze u konkurenciju za nagrade vrši stručni tim Organizatora
Organizatori festivala će na web stranici FESTIVALA početkom ožujka objaviti filmove koji su ušli u konkurenciju.

ČLANAK VII : Žiri i nagrade t

Stručni žiri – sastoji se od 3 člana, dodjeljuje po 3 nagrade u svakoj kategoriji

Stručni žiri – sastoji se od 3 člana, dodjeljuje po 3 nagrade u svakoj kategoriji

ČLANAK VIII : Nagrade t

Nagrade su statue sa logom FIFES-a i diploma

Nagrade su statue sa logom FIFES-a i diploma

ČLANAK IX : Press materijal i pošiljke t

Potpisom na prijavnici, samostalni autor, voditelj ili udruga koja je predala film, ovlašćuje festival za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu festivala te korištenje materijala u pisanim medijima i na TV-u (najviše do 3 min. filma) za promociju festivala u medijima. Filmovi na DVD medijima se ne vraćaju autorima te ostaju u arhivi festivala. Selekcijska komisija festivala zadržava pravo odbijanja kopija loše tehničke kvalitete koje time mogu prouzročiti eventualne probleme tijekom projekcije.

Potpisom na prijavnici, samostalni autor, voditelj ili udruga koja je predala film, ovlašćuje festival za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu festivala te korištenje materijala u pisanim medijima i na TV-u (najviše do 3 min. filma) za promociju festivala u medijima. Filmovi na DVD medijima se ne vraćaju autorima te ostaju u arhivi festivala. Selekcijska komisija festivala zadržava pravo odbijanja kopija loše tehničke kvalitete koje time mogu prouzročiti eventualne probleme tijekom projekcije.

ČLANAK X: Troškovi smještaja i puta t

Troškove smještaja i puta snose sami sudionici festivala.

Troškove smještaja i puta snose sami sudionici festivala.

ČLANAK XI: Fifes na rame i miniFIFES t

Filmovi čiji su autori suglasni, biti će prikazivani na području Republike Hrvatske na manifestacijama FIFES NA RAME i mini FIFES, prema izboru organizatora i selekcijske komisije.

Filmovi čiji su autori suglasni, biti će prikazivani na području Republike Hrvatske na manifestacijama FIFES NA RAME i mini FIFES, prema izboru organizatora i selekcijske komisije.

ČLANAK XII: Završne odredbe t

Navedeni Pravilnik je napisan na Hrvatskom i Engleskom jeziku. U slučaju nejasnoća pri interpretaciji teksta, hrvatska verzija se uzima kao polazište. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrat će izravno organizatori festivala u skladu s opće utvrđenim Pravilnikom. Svi sudionici festivala prihvaćaju ovaj Pravilnik. U slučaju tužbi, za sva pitanja vezana uz festival, nadležan je isključivo nadležni sud u Zagrebu.

Navedeni Pravilnik je napisan na Hrvatskom i Engleskom jeziku. U slučaju nejasnoća pri interpretaciji teksta, hrvatska verzija se uzima kao polazište. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrat će izravno organizatori festivala u skladu s opće utvrđenim Pravilnikom. Svi sudionici festivala prihvaćaju ovaj Pravilnik. U slučaju tužbi, za sva pitanja vezana uz festival, nadležan je isključivo nadležni sud u Zagrebu.